नेपाल टेलिकमको GSM Post Paid सेवाको बिलिंग सम्बन्धमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरु (Frequently asked questions FAQs on NTC Post paid billing)

0 558

नेपाल टेलिकमले २०७३ मंगसिरमा आफ्नो बिलिंग प्रणालीमा गरेको परिवर्तन संगै GSM Post Paid सेवा सँग सम्बन्धित सुविधाको बिलिंगमा केहि परिवर्तन गरेको छ | बिल तिर्न बाकि रकम (Current balance vs Due amount in NTC Post Paid) र बिल उठेको रकम लगायतका विभिन्न प्राय सोधिने प्रश्नहरुको उत्तर हालै टेलिकमले प्रकाशित गरेको छ |

NTC Post Paid Mobile को ब्यालेन्स र विल प्राप्त गर्ने तरीका |
1. 1415 मा Bill*YYMM लेखेर SMS पठाउने (जस्तै: YYMM= ७३०८, २०७३ सालको ०८ औ महिनाको बिलको लागि)
2. 1415 मा कल गरि IVR को निर्देशन अनुसार
3. NTC को वेबसाइट ntc.net.np मा गएर online mobile bill हेरेर

मोबाइल सेवाको लागि नेपाल टेलिकमले कुन-कुन बिलिंग प्रक्रिया अपनाएको छ? प्रि-पेड र पोष्ट पेडको बिलिंग भिन्नता, GSM Post Paid को unbilled amount, unpaid bill, due amount, credit limit, deposit, advance, remaining credit or available credit, monthly rental amount जस्ता विभिन्न शब्दावली र अन्योलजन्य प्रश्नहरुको उदाहरण सहित व्याख्या गरेको छ |

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More